Expedients disciplinaris
FS Notícies | 12/11/2012
Expedients disciplinaris

INTERLOCUTÒRIA

A Mataró, a 31 d'octubre de 2012,

 

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- En aquest departament és segueix expedient disciplinari de data 29/10/12 en el marc del qual es va dictar resolució de data 29/10/12,  la part dispositiva de la qual és del tenor literal següent: " acordo la imposició de 4 jornades de sanció als àrbitres que es descriuen a continuació....."

SEGON.- Notificada que va ser aquesta resolució a totes les parts, pels col·legiats s'han interposat escrits d'al·legacions a aquesta resolució.

TERCER.- Admès que va ser a tràmit el recurs, en la seva substanciació  s'han seguit tots els tràmits legals.

 

FONAMENTS DE DRET

ÚNIC.- Els col·legiats descrits impugnen aquesta resolució sobre la base de les raons i arguments que es detallen en l'escrit formalitzador del recurs.


Assisteix la raó als col·legiats :

-JOAN SOLA VERDIELL-DELEGACIÓ TARRAGONA
-EL HAMZA IMLAHI-DELEGACIÓ BARCELONA
-GINES GARCIA SANCHEZ-DELEGACIÓ BARCELONA
-ADRIA GARCIA MARZO-DELEGACIÓ BARCELONA
-MARC GOMEZ ESCRIBANO-DELEGACIÓ BARCELONA
-DAVID MEDIAVILLA SANCHEZ-DELEGACIÓ BARCELONA
-ANTONIO JOSÉ GABALDÓN PEREZ-DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT
-VICTOR SERRANO VAZQUEZ-DELEGACIÓ MOLLET
-EDUARD SOLER COT-DELEGACIÓ MOLLET
-ABEL MEDINA SANCHEZ-DELEGACIÓ MOLLET
-JOAN RIDER SEGOVIA-DELEGACIÓ MOLLET
-XAVIER HERNANDEZ CONEJO-DELEGACIÓ MOLLET

 

En el seu recurs pel que procedeix l'íntegra estimació del mateix i això amb base en les mateixes i fonamentades raons esgrimides pels mateixos en sustent del seu recurs, raons que aquest Instructor fa enterament seves i dóna aquí per reproduïdes a l'efecte de fonamentar la present resolució, sense necessitat de major deteniment argumental.

No assisteix  la raó a la resta de  col?legiats en el seu recurs pel que procedeix l'íntegra desestimació del mateix i això sobre la base de que no ha quedat degudament provat els fets al·legats en la fonamentació dels seus escrits.


Per tot això,


PART DISPOSITIVA


HAIG D'ESTIMAR I ESTIMO el recurs d'al·legacions interposat pels col·legiats:

-JOAN SOLA VERDIELL-DELEGACIÓ TARRAGONA
-EL HAMZA IMLAHI-DELEGACIÓ BARCELONA
-GINES GARCIA SANCHEZ-DELEGACIÓ BARCELONA
-ADRIA GARCIA MARZO-DELEGACIÓ BARCELONA
-MARC GOMEZ ESCRIBANO-DELEGACIÓ BARCELONA
-DAVID MEDIAVILLA SANCHEZ-DELEGACIÓ BARCELONA
-ANTONIO JOSÉ GABALDÓN PEREZ-DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT
-VICTOR SERRANO VAZQUEZ-DELEGACIÓ MOLLET
-EDUARD SOLER COT-DELEGACIÓ MOLLET
-ABEL MEDINA SANCHEZ-DELEGACIÓ MOLLET
-JOAN RIDER SEGOVIA-DELEGACIÓ MOLLET
-XAVIER HERNANDEZ CONEJO-DELEGACIÓ MOLLET

Contra la resolució de data 29/10/12, per la qual cosa procedeix revocar aquesta resolució i acordar en el seu lloc no sancionar als col·legiats descrits anteriorment.

HAIG DE DESESTIMAR I DESESTIMO el recurs d'al·legacions interposat pels col·legiats:


-JAVIER FERNANDEZ SEGURA- DELEGACIÓ GIRONA
-DANIEL GALVEZ HERAS- DELEGACIÓ GIRONA
-GABINO FERNANDEZ SEGURA-DELEGACIÓ GIRONA
-ANTONIO ENRIQUEZ PAREJA-DELEGACIÓ TARRAGONA
-LUIS LAHOZ GARCÍA-DELEGACIÓ LLEIDA
-JUAN ESTEBAN ALVAREZ GALLEGO- DELEGACIÓ BARCELONA
-MERCEDES PARDO NORIEGA-DELEGACIÓ BARCELONA
-RUBEN ALTIMIRA ARTIGAS- DELEGACIÓ BARCELONA
-JORDI ORGILLES URZUA-DELEGACIÓ BARCELONA
-ALEIX MARQUEZ VERDURA-DELEGACIÓ BARCELONA
-XAVIER SANCHEZ MIR-DELEGACIÓ BARCELONA
-MARCIAL CARRETAS RODRIGUEZ-DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT
-ADRIA GELONCH BORRAS-DELEGACIÓ BAIX LLOBREGAT
- VICTOR LOPEZ TROYA-DELEGACIÓ MOLLET

 

Contra la resolució de data 29/10/12, per la qual cosa procedeix confirmar aquesta resolució i sancionar als col·legiats descrits anteriorment.

Notifiquis aquest resolució  a tots els col·legiats en la forma prevista en el Reglament del CTAFS.

Aquesta resolució és ferma i contra ella no es pot interposar recurs algun.


Així per aquest acte ho pronuncia, mana i signa D. Juan Ramón García Gonzalez.Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.