La nova alineació de futbolistes per als clubs amb equips dependents
F. Amateur | 10/09/2020
La normativa, pel que fa a l’alineació de futbolistes per als clubs amb equip dependents, ha patit modificacions de cara a la temporada 2020-2021.
La nova alineació de futbolistes per als clubs amb equips dependents

La circular número 7, enviada als clubs i publicada a l'apartat 'Federació-Circulars' de la pàgina web federativa, recull les modificacions d’articles dels Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol, aprovades per l’Assemblea General Ordinària celebrada el 20 d’agost de 2020 a Blanes. Referent a l’article 78è, per als clubs dependents, segons el que defineix l’article 75è del present Reglament, regiran les següents normes pel que fa a l’alineació de futbolistes:

a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys amb llicència territorial podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips amateurs que tingui el club. Tanmateix, quan hagin intervingut en deu partits en un dels equips, de forma alterna o successiva, i fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat, no podran participar en un altre dels equips del club que sigui de la mateixa divisió o de divisió inferior.

Tampoc no podran participar en l’equip de divisió inferior en les quatre últimes jornades del campionat, ni en els partits corresponents a eliminatòries d’ascens o descens que siguin una continuació del campionat, excepte quan hagin actuat a totes i cadascuna de les cinc jornades anteriors o, al llarg de la temporada, en nou ocasions, fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat.

b) Els futbolistes amb llicència “A” territorial, de menys de vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips que tingui el club d'aquesta classe de llicència, excepte en les quatre últimes jornades de competició i partits de promoció de l’equip de la mateixa categoria o inferior, cas en el qual únicament hi podran intervenir si hi ha participat en tots cinc partits anteriors o al llarg de la temporada en nou ocasions.

Els futbolistes amb llicència “A” estatal no podran alinear-se en cap equip de categoria territorial.

c) Els futbolistes amb llicència “J” territorial o estatal podran alinear-se en qualsevol dels equips participants en competicions d’aficionats del seu club sense cap mena de limitacions, amb la llicència que els va ser expedida originàriament sempre i quan tinguin equips Juvenils inscrits en competició.

d) Els jugadors Cadets amb quinze anys fets poden alinear-se en competicions d’aficionats, amb la llicència que els va ser expedida originàriament, encara que el club no tingui equip inscrit a la categoria.

e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i inferiors, faculten el futbolista per actuar únicament en l’equip en què el seu club l’hagi inscrit. També podran participar en altres equips del club, de la categoria que correspongui a la llicència del futbolista, quan es compleixin conjuntament les següents condicions:

1. L’alineació s’haurà de produir en un equip de divisió superior a la de l’equip en què el jugador estigui inscrit. Si es tracta d’un equip de la mateixa divisió, només podrà intervenir en l’equip de nivell immediatament superior. En cap cas podran alinear-se jugadors inscrits en equip de divisió superior. Tot i això, es permet la participació de jugadors inscrits en el nivell immediatament superior de l’equip, si l’equip de destí no té cap equip de nivell, categoria o divisió inferior.

2. Els futbolistes només podran intervenir en un màxim de 5 partits en equips diferents del de la seva inscripció, transcorreguts els quals només podrà participar en l’equip que figura a la seva llicència.

3. En la modalitat de Futbol 11 podran alinear-se com a màxim tres jugadors de camp d’equip diferent, mentre que en la modalitat de Futbol 7 el nombre de jugadors que es podran alinear serà de dos. La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva identificació s’estableix a l’article 76 del present Reglament.

El contingut del present apartat també es tindrà en compte per als jugadors dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra h).

En relació a les llicències “F” de categoria territorial, seran d’aplicació les disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest article. I pel que fa a les llicències de classe “Femení Juvenil” i inferiors, s’aplicaran les disposicions contingudes en l’article 143 del present Reglament.

f) Les limitacions expressades als apartats a) i b) i l’excepció continguda a l’apartat e), no es tindran en compte pels porters, llevat que en relació amb aquest darrer apartat e) el màxim de partits en què podran participar en un altre equip del mateix club serà de cinc.

g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs podran realitzar com a màxim un canvi per cada futbolista, en relació amb la divisió i lletra, fins al dia 30 de novembre, mitjançant la subscripció de nova llicència.TOTA LA INFORMACIÓ DE LA
LLIGA E-FUTBOL FIFA20 - PS4
A què esperes, inscriu-te ja!
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.