Aplicació de mesures de gràcia per a tots els federats
Notícies Generals | 22/06/2022
La Junta Directiva de l’FCF ha aprovat una sèrie de mesures de gràcies a favor de tots els federats i federades que tinguessin pendent el compliment d’alguna sanció a nivell territorial.
Aplicació de mesures de gràcia per a tots els federats

Amb motiu de la recent elecció del president de l’FCF, Joan Soteras, i la seva Junta Directiva, s’ha aprovat l’adopció de mesures de gràcia a favor dels futbolistes, directius, tècnics, auxiliars, delegats, àrbitres i resta d’integrants de l’estructura federativa, que tinguin pendent el compliment de sancions imposades pels òrgans disciplinaris federatius relatives a les competicions d’àmbit territorial.

Les mesures de gràcies establertes consisteixen en el següent:

1) Es deixen sense efecte les sancions pendents de compliment consistents en suspensió o inhabilitació imposades pels òrgans disciplinaris federatius de fins a quatre partits o un mes (corresponents a sancions lleus), i les de clausura de les instal·lacions esportives o celebració a porta tancada d’encontres de fins a un partit. Si la suspensió o inhabilitació ho fos per més partits o temps, es descomptaran tres partits de suspensió o tres setmanes al total de la sanció.

2) Es deixen també sense efecte les sancions imposades en aplicació de l’article 288.1 del Reglament General consistents en la impossibilitat d’ascens en les dues temporades successives a tots aquells equips que s’hagin retirat de la competició al llarg de la present temporada 2021-2022, tot i que no es deixen sense efecte ni la pèrdua dels drets derivats de la seva adscripció a la divisió de què es tracti, ni la seva adscripció, per a la temporada següent, a la divisió immediatament inferior o a la següent, si en consumar-se la retirada estigués virtualment descendit.

3) Queden excloses d’aquestes mesures de gràcia les sancions econòmiques imposades amb caràcter principal o accessori, i també les sancions consistents en la pèrdua del partit o de l’eliminatòria, pel motiu que sigui.

4) Aquestes mesures de gràcia s’aplicaran de manera automàtica, de forma que els correctius a què afectin restaran total o parcialment extingits sense cap altre tràmit.

5) Els eventuals procediments en tramitació per presumptes faltes de la classe a què aquestes mesures afectin, i la sanció de les quals no superi els marges esmentats, s’arxivaran sense declaració de responsabilitat. Si la sanció prevista fos superior, el procediment prosseguirà fins que recaigui resolució, i s’aplicaran les mesures de gràcia en la part que correspongui.

6) La condonació de sancions per l’aplicació d’aquestes mesures no enervarà, si el beneficiat coment en el futur una infracció, l’apreciació i aplicació de la circumstància agreujant de reincidència, en els casos en què procedeixi.

7) Les presents mesures són únicament aplicables a les infraccions comeses amb anterioritat a aquesta data, sense que procedeixi llur aplicació a conductes punibles posteriors a la mateixa.Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.