Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En continuar, entenem que dónes el teu consentiment a la nostra política de cookies.

Jugadors Procedents de l'Exterior

DOCUMENTACIÓ PER A JUGADORS PROCEDENTS DE L'EXTERIOR

En aquest apartat trobareu les instruccions necessàries per a la correcta tramitació de jugadors procedents de l'exterior.

JUGADORS PROCEDENTS DE L'EXTERIOR

El reglament F.I.F.A. sobre l’estatut i la transferència de jugadors regula les condicions relatives al certificat de transferència internacional dels mateixos.

La R.F.E.F a instància de la F.I.F.A., ens ha comunicat les modificacions del reglament FIFA, relatives a l’estatut i la transferència de jugadors procedents de l’exterior.

El dia 23/06/2015 vam rebre una circular de la RFEF, i en aquesta hi havia tots els nous documents que es demanen, per poder autoritzar als futbolistes afectats.

A tal efecte, i per resoldre les situacions dels mateixos, us acompanyem les pautes que han de seguir:

 • Inscripció de jugadors estrangers menors de 10 anys:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.
  • S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten diversos anys jugant aquí i no han fet aquest tràmit és com si s’inscrivissin per primera vegada).

 • Inscripció de jugadors menors de 10 anys espanyols no d’origen inscrits a altre associació:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.
  • S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten diversos anys jugant aquí i no han fet aquest tràmit és com si s’inscrivissin per primera vegada).

 • Inscripció de jugadors menors de 10 anys espanyols no d’origen no inscrits a altre associació.

 • Inscripció de jugadors estrangers menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.
  • S’inscriu al jugador per primera vegada i, abans d’aquesta sol·licitud ha viscut ininterrompudament durant almenys 5 anys a Espanya (els jugadors que porten diversos anys jugant aquí i no han fet aquest tràmit és com si s’inscrivissin per primera vegada).

 • Transferència Internacional de jugadors estrangers menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.

 • Inscripció de jugadors menors entre 10 i 18 anys espanyols no d’origen no inscrits a altre associació.

 • Transferència Internacional de jugadors espanyols no d’origen menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.

 • Transferència Internacional de jugadors espanyols d’origen menors entre 10 i 18 anys amb estatus aficionat:
  • Mudança dels pares del jugador per motius aliens al futbol.
  • El jugador té més de 16 anys i es muda dins del territori de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • El jugador i el club estan dins dels 50 km d’una frontera comú i la distancia màxima entre els dos és de 100 km.

 • Jugadors que resideixen al país amb un tutor legal:
  • Segons la circular número 41 de la RFEF, hauran de presentar tota la documentació com si estigués en qualsevol de les anteriors situacions (aportant la documentació del tutor en el lloc de la dels pares), a més d’una explicació dels motius pels quals està amb el tutor i acreditar el consentiment dels pares per residir amb ell. Serà imprescindible que el jugador estigui en disposició del permís de residència vigent.


En cas de dubte us podeu posar en contacte amb la vostra delegació de la FCF.

La qual cosa es comunica pel seu obligat compliment i per al coneixement general de tots els integrants de l’estructura federativa.