Compliance
Compliance Penal

La Federació Catalana de Futbol (FCF), amb el disseny, planificació, adopció i execució eficaç del nostre Sistema de Gestió de Compliance Penal, perfectament adaptat als riscos concrets i activitats de l'organització, pretén fer un pas més en el seu compromís de millora contínua per tal de situar-se en tot moment en els més alts estàndards en matèria d'integritat, ètica, professionalitat, compliment, responsabilitat social i bon govern.

El Sistema de Gestió de Compliance Penal està integrat pel Codi Ètic, la Política de Compliance Penal i de l’Annex de la Política de Compliance Penal.

En el Codi Ètic i de Conducta es recullen els valors i principis generals d'actuació i pautes de conducta que l'Organització aplica en el desenvolupament de les seves activitats, així com el seu compromís amb el compliment de la Llei i els valors ètics que defensen, normes de conducta, així com règim sancionador aplicable en cas d'incompliment.

La Política de Compliance Penal desenvolupa allò establert al Codi Ètic i de Conducta de l’Entitat, principalment els seus apartats 5 i 6 del Codi Ètic, i, consegüentment, enllaça amb els seus valors ètics, ratificant la ferma voluntat de l’FCF per mantenir una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els estàndards ètics, i fixant, per això, el seu marc de principis de compliment en matèria penal, alineat amb la determinació de l’FCF de no tolerar en el seu si cap conducta que pugui ser constitutiva de delicte.

L’Annex de la Política de Compliance Penal recull el catàleg de delictes que poden ser susceptibles de ser comesos per les persones jurídiques i, en conseqüència també per l’FCF fent una breu explicació teòrica de cadascun d’ells.

Codi Ètic

Política de Compliance Penal

Annexo de la Política de Compliance Penal


Canal Ètic

En el marc del compromís de la Federació Catalana de Futbol amb una veritable cultura ètica i de compliment així com l'execució eficaç del Sistema de Gestió de Compliance Penal, s’estableix l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'òrgan encarregat de vigilar el seu funcionament i observança, la Comissió de Bon Govern i Compliance de l’FCF, creant el Canal Ètic com a via adequada i eficaç per donar compliment a aquest requisit, per detectar, a través de la col·laboració de tots, possibles irregularitats o incompliments.

Així el Canal Ètic de l’FCF estableix un procediment de comunicació confidencial per tal que, tant els membres de l'organització, les persones vinculades a la mateixa o qualsevol tercer, puguin comunicar qualsevol comportament, actuació, conducta o omissió que pugui comportar incompliments legislatius i/o pràctiques contràries als principis i valors corporatius, normes establertes al Codi Ètic i de Conducta i /o de la Política de Compliance Penal, i traslladar qualsevol qüestió o suggeriment de millora del sistema de compliment i respecte de la legalitat i altres normatives de l’organització.

El funcionament del Canal Ètic de l’FCF es troba recollit en la Política d’Ús del Canal Ètic que estableix què es considera infracció, com es pot comunicar una infracció, quins son els requisits mínims a l’hora de comunicar una infracció, el procediment de tramitació de les comunicacions, etc.

Política d’Ús del Canal Ètic


Protocol d'actuació enfront de la violència sexual

Fruit de la voluntat de la Federació Catalana de Futbol de prevenir i actuar davant qualsevol situació de violència sexual en l’esport establint una sèrie de mesures d’intervenció davant de casos de violència sexual i elaborant un seguit de mecanismes de recolzament a la víctima, s’ha elaborat el Protocol d'actuació enfront de la violència sexual.

L’àmbit d’aplicació del present Protocol s'estén a totes les situacions de violència sexual que tinguin lloc durant una activitat, interna i externa, desenvolupada per la FCF,

Dins d’aquest Protocol es troben recollides algunes de les situacions, actituds i comportaments que poden constituir violència sexual, les mesures de prevenció a adoptar a nivell federatiu, l’organisme encarregat d’investigar i adoptar les mesures més adients de protecció per a la víctima i de sanció per la persona agressora – la Subcomissió de Protecció als Menors –, el procediment d’actuació i sanció davant la detecció de actuacions constitutives de violència sexual, etc.

Un dels elements principals és proporcionar a les possibles víctimes les eines necessàries per tal de poder comunicar amb facilitat situacions irregulars. Per aquest motiu, es fa públic, a més del propi Protocol i de l’Acta de designació de la Comissió de prevenció de violència sexual, el model de Sol·licitud d’ajuda.

Protocol d'actuació enfront de la violència sexual

Sol·licitud d’ajuda


Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe i la violència en el treball

Per tal de poder prevenir i intervenir de forma eficaç en els estadis més inicials de les situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe i de violència en el treball la Federació Catalana de Futbol ha elaborat el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe i la violència en el treball.

El present Protocol és aplicable les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe i de violència que es produeixen durant el treball, en relació amb el treball o com a resultat d'aquest on les parts implicades siguin treballadors/es entre sí, treballador/es i persones externes i/o persones externes vinculades a l’FCF encara que no tinguin un vincle laboral directe.

El Protocol s’erigeix com un element que recull els drets i les obligacions tant de l’FCF, del personal federatiu, com de la representació legal dels treballadors i de les treballadores. A més, contempla una diversitat d’accions de prevenció i un eficaç procediment d’actuació a nivell intern per part de la Persona de Referència i de la Comissió d’Investigació de l’FCF per a indagar i fer front en cas de detectar-se o denunciar-se alguna situació d’assetjament sexual i per raó de sexe i/o de violència en el treball.

Un dels elements principals és proporcionar a les possibles víctimes les eines necessàries per tal de poder comunicar amb facilitat situacions irregulars. Per aquest motiu, es fa públic – a més del propi Protocol, de l’Acta de designació de les persones de referència, de l’Acta de designació de les persones que composen la Comissió d’Investigació – el model de Formulari de comunicació interna i el Formulari de denúncia interna.

Protocol d'actuació enfront de la violència sexual

Formulari de comunicació interna

Formulari de denúncia interna


Protocol de protecció a la infància i l'adolescència

Arran de la ferma intenció de la Federació Catalana de Futbol per prevenir i actuar davant qualsevol situació que atempti contra els drets dels infants i adolescents promovent la creació d’un entorn segur i de protecció on es prioritzi l’interès superior dels menors, s’ha confeccionat el Protocol de protecció a la infància i l'adolescència.

L’aplicació d’aquest Protocol s'estén a totes les situacions de risc o situacions de violència que atemptin contra els interessos i drets dels infants i adolescents que tinguin lloc durant una activitat, interna i externa, desenvolupada per la FCF.

El Protocol de protecció a la infància i l'adolescència contempla una pluralitat de mesures de prevenció – com per exemple, l’exigència de tinença d’un certificat negatiu de delictes sexuals al personal que tingui o pugui tenir contacte amb menors d’edats, l’existència de clàusules contractuals referent a la protecció dels infants i adolescents, la formalització d’una declaració de compromís individual i la realització d’una formació bàsica en la matèria, l’elaboració i aplicació de codis de conducta específics pels esportistes, pels seus familiars i/o tutors/es legals i pel propi personal federatiu, així com l’elaboració i aplicació de normes d’actuació en espais i/o instal·lacions esportives, en activitats vinculades a l’esport i en les xarxes socials, etc. –, un anàlisi dels diferents riscos, la creació d’un registre de casos i, essent de transcendent importància, el procediment d’actuació.

Un dels elements principals és proporcionar a les possibles víctimes les eines necessàries per tal de poder comunicar amb facilitat situacions irregulars. Per aquest motiu, es fa públic, a més del propi Protocol i de l’Acta de designació de la Subcomissió de protecció als menors, el model de Sol·licitud d’ajuda.

Protocol de protecció a la infància i l'adolescència

Sol·licitud d’ajuda


Protocol anticorrupció

El Protocol anticorrupció sorgeix arran de la inequívoca voluntat de la Federació Catalana de Futbol d’establir pautes i procediments per prevenir, detectar i tractar situacions de corrupció en totes les àrees, els departaments, els comitès i comissions i, en general, a tots els nivells de la organització.

Dins dit Protocol s’inclouen un seguit de prohibicions – en relació al suborn, el tràfic d’influències, la corrupció, etc. – i de normes d’actuació per prevenir la corrupció. Així mateix, també s’incorpora la Política d’externalització, el Procediment de control de compres i el Procediment de selecció i contractació de personal per tal d’evitar que en cadascun d’aquests àmbits es produeixin situacions susceptibles de ser incardinades en algun comportament corrupte.

Protocol anticorrupció


Comissió de compliance - Canal Ètic

Amb una veritable cultura ètica i de compliment així com l'execució eficaç del Sistema de Gestió de Compliance Penal, s’estableix l'obligació d'informar de possibles riscos i incompliments a l'òrgan encarregat de vigilar el seu funcionament i observança, la Comissió de Bon Govern i Compliance, l'FCF habilita aquest Canal Ètic com a via adequada i eficaç per donar compliment a aquest requisit, per detectar, a través de la col·laboració de tots, possibles irregularitats o incompliments.

Subcomissió de Protecció del menor

Per tal de proporcionar a les possibles víctimes les eines necessàries per tal de poder comunicar amb facilitat situacions irregulars, l'FCF habilita aquest canal per prevenir i actuar davant qualsevol situació que atempti contra els drets dels infants i adolescents promovent la creació d’un entorn segur i de protecció on es prioritzi l’interès superior dels menors.

Comissió de prevenció de violència sexual

Per tal de proporcionar a les possibles víctimes les eines necessàries per tal de poder comunicar amb facilitat situacions irregulars, l'FCF habilita aquest canal per prevenir i actuar davant qualsevol situació de violència sexual en l’esport establint una sèrie de mesures d’intervenció davant de casos de violència sexual i elaborant un seguit de mecanismes de recolzament a la víctima.

Presentar comunicació d'infracció

Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.